Zavolajte nám
+421 918 794 348
Dohodnite si stretnutie
Otvorenie zariadenia je plánované v januári 2021.  Vaše otázky a žiadosti o predbežné rezervácie môžete posielať na e-mail: info@agapeseniorpark.sk

Príznaky Alzheimerovej choroby

Alzheimerova choroba je deštruktívne ochorenie mozgu, ktoré postihuje najmä staršiu generáciu a patrí do skupiny chorôb nazývaných demencie. Začína pozvoľne, no nenápadne postupuje v priebehu niekoľkých rokov.

V súčasnosti stále nepoznáme príčinu jej vzniku, ale vieme ako prebieha. V mozgu postihnutého človeka nastávajú zmeny, ukladá sa beta-amyloid, dochádza k odumieraniu nervových buniek a ich vlákien, čím sa pomaly ničí celá informačná a pamäťová zložka mozgu, vzniká demencia. Tento proces môže trvať štyri až dvanásť rokov.

Problémy s pamäťou

Príznakmi Alzhaimerovej choroby, ktoré by mali príbuzní u postihnutého človeka zaregistrovať, sú:

- postupné zhoršovanie pamäti

- časté opakovanie otázok

- problémy s formulovaním viet

- zmeny nálad či nezáujem o okolitý svet

- ukladanie vecí na nesprávne miesta a problémy s ich hľadaním

- zlá orientácia v známom prostredí

- obmedzenie schopnosti zapamätať si aktuálny deň či rok.

Alzheimerova choroba prechádza do demencie vtedy, ak sú pamäťové a rozumové schopnosti narušené tak, že človek už nie je samostatne schopný zvládať každodenné situácie.

Beautiful young girl-volunteer and handsome old man are playing chess and smiling

Postihuje tisíce

Na Slovensku v súčasnosti trpí Alzheimerovou chorobou 50-60 tisíc ľudí. Počet tých, ktorým toto ochorenie zasiahlo do života je však oveľa väčší. O postihnutých sa totiž stará viac ako 100 tisíc rodinných príslušníkov a ďalších približne 50 tisíc opatrovateľov. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zaradila Alzheimerovu chorobu medzi desať hlavných smrteľných ochorení ľudstva. Na svete ňou trpí už vyše 50 miliónov ľudí a očakáva sa, že do roku 2050 sa tento počet strojnásobí!

Photo of nurse holding her woman patient's hands with painted nails

 

Liečba Alzheimerovej choroby

Čím skôr sa choroba rozpozná a zaháji sa liečba, tým je šanca na zmiernenie priebehu vyššia. Možnosť úplného vyliečenia Alzheimerovej choroby však v súčasnosti ešte nemáme. K dispozícii sú však lieky, ktoré zvyšujú kvalitu života postihnutých a zmierňujú príznaky choroby. Veľmi dôležitá je tiež aktivizácia chorého. Aj preto vzniká Agápé Senior Park. Miesto, ktoré zabezpečuje odbornú, zdravotnú a sociálnu starostlivosť a ponúka komunitu ľuďom, ktorí ju potrebujú. Alzheimerom postihnutí pacienti tu budú môcť absolvovať špeciálne terapie, dôraz sa bude klásť aj na socializáciu a kultúrne podujatia.

Patrí do kategórie:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
info@agapeseniorpark.sk
+421 918 794 348

Chcete vedieť viac?

Otvorenie zariadenia je plánované v januári 2021. Vaše otázky a žiadosti o predbežné rezervácie môžete posielať na e-mail: info@agapeseniorpark.sk
Všetky práva vyhradené © 2019 | Agapé senior park
map-markercalendarphoneenvelope