Zavolajte nám
+421 918 794 348
Dohodnite si stretnutie

Venujte nám 2 % z dane

Stačí malý krok, aby ste vo veľkom pomohli seniorom. Prispejte 2 % z vašich daní na ich pohodu a pokojný život v zariadení Agapé Senior Park, ktoré poskytuje domov a profesionálnu starostlivosť. Doprajte seniorom radostnejšiu jeseň života a sebe pocit z dobrého skutku. Ďakujeme.
Údaje o prijímateľovi 2 %
Názov:  Agapé Horný Bar, n.o.
IČO: 53 070 097
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Sídlo: 930 33 Horný Bar - Šuľany 500

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

Fyzické osoby – zamestnanci

Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

Vyplňte a vytlačte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane
Do tlačiva vyhlásenia je potrebné uviesť údaje o prijímateľovi 2%:

Názov:  Agapé Horný Bar, n.o.
IČO:  53 070 097
Právna forma:  Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Sídlo:  930 33 Horný Bar - Šuľany 500

Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

Fyzické osoby

Riadne vyplňte daňové priznanie.
Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).
Do daňového priznania je potrebné uviesť údaje o prijímateľovi 2%:

Názov:  Agapé Horný Bar, n.o.
IČO:  53 070 097
Právna forma:  Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Sídlo:  930 33 Horný Bar - Šuľany 500

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Daňové priznanie fyzických osôb Typ A

Daňové priznanie fyzických osôb Typ B

 

 

Postup pre právnické osoby

Právnické osoby

Riadne vyplňte daňové priznanie.
Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania).
Do daňového priznania je potrebné uviesť údaje o prijímateľovi 1%:

Názov:  Agapé Horný Bar, n.o.
IČO:  53 070 097
Právna forma:  Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Sídlo:  930 33 Horný Bar - Šuľany 500

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
info@agapeseniorpark.sk

Návštevné hodiny

Pondelok - Piatok
15:00 - 17:00

Sobota - Nedeľa
14:00 - 17:00

Stránkové hodiny

Pondelok – Piatok
08:00 – 16:00

Radi vám poskytneme bližšie informácie

Všetky práva vyhradené © 2019 | Agapé senior park
clock-omap-markercalendarphoneenvelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram